Kutsu esitelmille

Kutsu esitelmille

Turkulainen vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttäjäryhmä Turuxi järjestää jälleen 8.3. Avoimien Ohjelmien Päivän, AOP 2008:n. Vuoden 2008 tapahtuman teemaksi on valittu vapaiden ohjelmien ammatillinen käyttö ja tapahtuman muotona on sarja aiheeseen liittyviä luentoja. Tapahtuman kohderyhmänä ovat tällä kertaa kokeneet vapaiden ohjelmistojen käyttäjät.

Turuxi etsii tapahtuman aihepiiriin sopivia esityksiä. Tapahtumassa tullaan pitämään neljä noin 45 minuutin mittaista luentoa. Halukkaat esiintyjät voivat tarjota esityksiään järjestäjille osoitteeseen aop2008@turuxi.org 16.12. mennessä. Esityksestä tulee lähettää lyhyt abstrakti, jossa esitellään luennon aihe sekä esityksen rakenne pääpiirteissään. Abstraktit tulee lähettää jossain yleisesti käytössä olevassa, vapaasti avattavassa muodossa, kuten odf, pdf tai ps.

Esityksen lähettäneille ilmoitetaan 06.01. mennessä, onko esitys valittu tapahtuman ohjelmaan.

Lopullinen esitysmateriaali pyydetään mahdollisuuksien mukaan lähettämään käytännön järjestelyjen vuoksi 24.02. mennessä järjestäjille. Olisi myös suotavaa, että materiaali olisi lisensoitu soveltuvalla vapaalla lisenssillä (esim. CC, GNU FDL, jne.), jotta sitä voidaan jälkikäteen levittää vapaasti tapahtuman www-sivuilla.

Tapahtuman aiheeseen sopivia esityksiä voivat olla esimerkiksi vapaiden ohjelmien käyttö ammattimaisen grafiikan tuottamiseen, musiikin ja äänen käsittelyyn tai tieteelliseen työhön. Esitys voi keskittyä esittelemään jotain tiettyä ohjelmaa tai kertoa, miten jossain tietyssä yrityksessä/koulussa/yhteisössä käytetään vapaita ohjelmia hyväksi. Esitysten ei tarvitse välttämättä keskittyä vain vapaisiin ohjelmiin vaan aihepiiri voi pitää sisällään myös muuta vapaata kulttuuria.

Salamapuheet

Varsinaisten luentojen lisäksi tapahtumassa on varattu aikaa myös lyhyille, 5 minuuttia kestäville salamapuheille. Salamapuheen aikana voit esimerkiksi esitellä tai mainostaa meneillään olevaa projektiasi tai vaikka rekrytoida työvoimaa yritykseesi. Salamapuheenvuoroja on yhteensä 12 kappaletta ja puheelleen voi varata ajan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aop2008@turuxi.org. Esitysehdotusta lähettävä voi samalla ilmoittaa halukkuudestaan salamapuheeseen siltä varalta, ettei esitys tule valituksi.

Jos varauksia tulee enemmän kuin aika antaa myöden, järjestäjät varaavat itselleen oikeuden valita esitettävät salamapuheet. Salamapuheen pitäjiä informoidaan puheen hyväksymisestä aikaisintaan 16.12. Mahdollisia jäljellä olevia salamapuheaikoja voi varata vielä tapahtuman aikana.

Yhteystiedot

Lisää tietoa tapahtumasta www-osoitteesta: http://aop.turuxi.org/ tai sähköpostilla osoitteesta: aop2008@turuxi.org

Tärkeitä päivämääriä

  • Esityksen abstrakti: 16.12.2007
  • Siirretty takaraja abstrakteille: 19.12.2007 kello 23.59
  • Tieto esitelmän hyväksynnästä: 06.01.2008
  • Lopullisen version materiaali: 24.02.2008
Luokat: