Turuxi-py

Turuxissa aloitti syksyllä 2009 Python-opintopiiri.

Tavoite

Kurssin tavoite on opetella ohjelmointia käyttäen Python-kieltä. Kurssilla opetellaan yleisiä ohjelmoinnin perusteita sekä Python-kieltä alkeista alkaen. Osallistujien mielenkiinto näyttää kohdistuneen erityisesti verkko-, tietokanta- ja Qt-ohjelmointiin. Kurssin aikana pyritään aloittamaan yhteinen ohjelmointiprojekti, johon voidaan soveltaa opittuja taitoja.

Aikataulu

Opintoryhmä kokoontuu kerran viikossa torstaisin Turku-salissa (ellei erikseen toisin ilmoiteta). Tulevat tapaamiset on lueteltu alla.

Aika Aihe Paikka
25.02.2010 Kertaus, kenties jokin esimerkki Turku-sali

Aiemmat tapaamiset:

Aika Aihe Paikka
22.10.2009 Aloitus Turku-sali
29.10.2009 Muuttuja, lause ja lauseke ICT-talo
05.11.2009 Funktio ICT-talo
12.11.2009 Ehdollisuus Turku-sali
19.11.2009 Lisää funktioista, iteraatio, while-silmukka Turku-sali
26.11.2009 Versionhallinta (Turuxi-tapaaminen) ICT-talo
03.12.2009 Pintaraapaisu useista aiheista ICT-talo
07.01.2010 Kertaus Turku-sali
14.01.2010 Esimerkki: pieni peli, unittest, testivetoinen kehitys Turku-sali
21.01.2010 Merkkijono, Lista, for-silmukka Turku-sali
28.01.2010 Moduulit, nimiavaruus, tiedostojen käsittely Turku-sali
04.02.2010 Monikko, rekursio, poikkeus Turku-sali
11.02.2010 Sanakirja Turku-sali
18.02.2010 Luokka, olio, olio-ohjelmointi Turku-sali

Materiaali

Oppimateriaalina käytetään verkostakin ladattavaa kirjaa

How to Think Like a Computer Scientist: Learning with Python.

Opintopiiriä varten on luotu myös oma Subversion-tietovarasto Linux-Aktivaattorin palvelimelle

https://svn.l-a.fi/dokumentit/tyoryhmat/turuxi/turuxi-py/

Tiedostot voi hakea tietovarastosta komennolla

svn co https://svn.l-a.fi/dokumentit/tyoryhmat/turuxi/turuxi-py/

Tiedostoja voi tämän jälkeen lisätä ja muokata. Tiedoston lisäämiseksi tietovarastoon käytetään komentorivillä komentoa:

svn add tiedostonnimi

ja muutokset voi lähettää palvelimelle komennolla:

svn commit -m "Muutosviesti"

Ennen muutosten lähettämistä kannattaa päivittää paikalliset tiedostot palvelimelta komennolla:

svn update

Projektit

Kurssilla opittuja asioita harjoitellaan käytännössä pienten yhteisprojektien avulla. Projektitiedostot ovat opintopiirin Subversion-tietovarastossa.