Tapaaminen 22.10.2009

Tero aloitti johdattelemalla ohjelmointiin tehtävällä.

Tehtävä 1

Kirjoita ohjeet, joita seuraamalla voidaan piirtää ristinollaruudukko.

Koska tehtävänannossa ei ollut annettu tarkempia ohjeita, saatiin vastauksena useampia erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi:

  • “Piirrä pystyviiva, jonka korkeus on …, piirrä toinen samanalainen pystyviiva x cm oikealle ensimmäisestä, …”
  • “Laske kynä piirtoalustalle, piirrä x cm suoraan ylös, nosta kynä, käänny oikealle, etene y cm, käänny oikealle, laske kynä, piirrä x cm suoraan eteen päin, …”
  • “Kutsu valmista toimintoa ‘ristinollaruudukonpiirto’.”

Tehtävä 2

Seuraavaksi tarkennettiin tehtävänantoa antamalla käyttöön muutama komento, joita käyttäen kirjoitettiin ristinollaruudukonpiirto-ohjeet uudelleen.

taildown: Laske kynä. tailup: Nosta kynä. forward n: Siirry n askelta eteen päin. left n: Käänny n astetta vasemmalle. right n: Käänny n astetta oikealle.

Näitä komentoja käyttäen saatiin aikaiseksi esimerkiksi seuraavat ohjeet:

taildown
forward 90
tailup
right 90
forward 30
right 90
taildown
forward 90
tailup
left 90
forward 30
left 90
forward 30
left 90
taildown
forward 90
tailup
right 90
forward 30
right 90
taildown
forward 90
tailup

Näillä ohjeilla piirtäminen alkaa vasemmalta alhaalta ylös päin ja etenee punaisella viivalla merkittyä reittiä.

Eri toteutuksia vertailtiin antamalla ohjeet Teron ohjelmoiman kilpikonnan suoritettavaksi. Suurin osa ohjeista aikaansai halutun ruudukon. Osasta ohjeita kilpikonna suoriutui nopeammin kuin toisista.