Sponsorit

Sponsorit ja yhteistyötahot

Suuret kiitokset tapahtuman sponsoreille ja yhteistyötahoille:

Asteriski ry

Asteriski ry on Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön tarkoituksena on huolehtia oppiaineemme opiskelijoiden edunvalvonnasta, järjestää jäsenilleen monipuolista toimintaa ja toimia yhdyssiteenä muihin ainejärjestöihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Jäseniä yhdistyksessämme on n. 400, mikä tekee Asteriskista yhden Turun yliopiston suurimmista ainejärjestöistä.

COSS

Suomen open source -keskus COSS on open source -teknologioita ja -toimintamallia käyttävän liiketoiminnan kansallinen kehittämisorganisaatio. COSS edistää avointen teknologiaratkaisujen hallittua käyttöä eri toimialoilla ja tuottaa palveluja jäsentensä liiketoiminnan kehittämiseksi. COSS palvelee sekä avoimiin teknologioihin perustuvia tuotteita ja palveluja tarjoavia yrityksiä että avointen ratkaisujen käyttäjiä: yrityksiä, yhteisöjä ja julkishallinnon organisaatioita.

FLUG ry

Finnish Linux User Group FLUG ry on Suomen Linux-käyttäjien yhdistys, jonka tarkoituksena on Linuxiin liittyvän toiminnan edistäminen sekä suomalaisten Linux-käyttäjien ja Linuxista kiinnostuneiden tukeminen. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin.

Globate Oy

Globate Oy erikoistuu sähköiseen tiedonhallintaan ja erityisesti kartta- ja paikkatietoalan ratkaisuihin. Palvelumme on suunniteltu kaikkien käytettäväksi, mutta varsinkin opiskelun tukemiseen. Vapaa ja avoin lähdekoodi on toimintamallimme.

Google

About Google

Linux-Aktivaattori ry

Linux-Aktivaattori ry on suomalainen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää Linuxin ja muiden Open Source -ohjelmistojen käyttöä sekä yksityisissä että ammattimaisissa ympäristöissä.

Pyrimme saavuttamaan päämärämme tekemällä yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa mahdollisuuksien mukaan, ja käynnistämällä omia työryhmiä ja projekteja tarvittaessa.

Turuxi

Turuxi on Turun seudun vapaiden ohjelmien käyttäjien ryhmä. Toimimme Linux-Aktivaattori ry:n työryhmänä, eli emme ole itse rekisteröity yhdistys. Meillä ei myöskään ole minkäänlaisia liittymis- tai jäsenmaksuja, eikä itse asiassa varsinaista jäsenyyttäkään, vaan toiminnassa mukana olo on hyvin vapaamuotoista ja kustakin Turuxilaisesta itsestään lähtevää.

Luokat: