Logoprojekti Turun käyttäjäryhmälle

Tämä sivu on luotu, jotta jokainen, jolla on logoehdotuksia Turun käyttäjäryhmälle, voi asettaa ne tänne näytille keskustelua varten. Logoehdotuksia, jotka eivät ole näytillä täällä, ei tulla hyväksymään. Takaraja logojen laittamiselle näytille oli maanantai 25.08. klo 15:00. Päätämme logomme perusideasta, josta lähdemme hiomaan lopullista logoamme, seuraavassa kokouksessamme (28.08.2003). Keskustelua logoista käydään postituslistalla turkuuse@linux-aktivaattori.org.

Logo project for Turku User Group

This topic exists so everyone with logo proposals for Turku User Group can place them here for review and discussion. Logo proposals that aren’t here won’t be accepted. The deadline for placing images here was on Monday 25.08. at 15:00. We will decide on the basic logo idea from which we’ll polish our final logo in our next meeting (28.08.2003). Discussion about the logos will be done on the mailing list turkuuse@linux-aktivaattori.org.

Logoehdotukset/Logo proposals

Ehdotus A

  • turkuuse-logo-1:

PetriSalmela - 04 Aug 2003

  • Vaihtoehtoisena tekstinä:

PetriSalmela - 25 Aug 2003 Ehdotus B

  • turkuuse-logo-2 (sama ilman lumia):

PetriSalmela - 04 Aug 2003 Ehdotus C

  • Turku LUG (Ville Laihonen):

TomiBlomberg - 12 Aug 2003

  • Vaihtoehtoisena tekstinä:
Luokat: