TurkuUserGroupMeeting31July2003

Turun käyttäjäryhmän kokoontuminen 31.07. 2003

Esitys

Marko Grönroos esitteli lokalisointiin liittyviä asioita. Hänen käyttämänsä materiaali tulee myöhemmin tarjolle. Esitys kesti 1 h 10 min.

Virallinen kokous

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tero Kuusela avasi kokouksen klo 18:45.

Läsnäolijat

  • Tero Kuusela (puheenjohtaja)
  • Anders Biström
  • Aschwin van der Woude
  • Eija Onnela
  • Jaakko Lehtinen
  • Maria Pinjanainen
  • Marko Grönroos
  • Petri Salmela

Nimestä ja logosta keskustellaan postituslistalla ja päätetään seuraavassa kokouksessa. Tero Kuusela tekee sivun, jolle logoehdotukset asetetaan nähtäväksi ja lähettää keskustelunavaukset listalle.

Debianin syntymäpäivä 16.08.

Maria on varannut ravintola Koulun historianluokan käyttöömme. Juhlistamme Debiania kokoontumalla ja järjestämällä lyhyen Debian-esittelyn sekä katsauksen Debianin historiaan.

Tero Kuusela hankkii puhujan, joka esittelee Debiania ja sen historiaa. Hän tiedottaa tapahtumasta debian-fi -listalle ja debconf.org:iin.

Maria Pinjanainen tiedottaa muille tahoille harkintansa mukaan.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tero Kuusela päätti kokouksen klo 18:50.

TeroKuusela - 01 Aug 2003

Luokat: