TuruxiTapaaminen14082007

Turuxi-tapaaminen 14.08.2007

Tapaamisen tiedot

 • Klo: 18:05-21:35
 • Sijainti: Teron luona
 • Osallistujat
  • Tero Kuusela
  • Antti H
  • Minna K
  • Petri S
  • Sami V
  • Toni S

Ohjelma

Palvelimen vaihto

Linux-Aktivaattori on vaihtamassa palvelinta ja tässä operaatiossa Turuxilaisten edustus on vahva – samoin kuin vaihdoksen vaikutus Turuxiin. Näin ollen keskusteltiin siihen liittyvistä asioista.

Wiki suunniteltiin vaihdettavaksi nykyisestä TWikistä MediaWikiin. Tähän liittyen keskusteltiin MediaWikin ominaisuuksista ja Linux-Aktivaattorin tarpeista. Koska palvelimelle tullee muitakin palveluja, pohdittiin yhden sisäänkirjautumisen toteuttamista. Ongelman tässä aiheuttaisi mm. se, että Linux-Aktivaattorin palveluissa voidaan edellyttää jäsenyyttä, mutta Turuxin osalta ei. Toinen ongelma ovat eri projektien sivut, kuten AOP:t. Nämä kaipaavat usein oman teeman, jolloin ne eivät voine olla samassa wikissä L-A:n tai Turuxin pysyvien sivujen kanssa. Ratkaisuina pohdittiin erillisten wikien toteuttamista linkittämällä korvaamalla teemat (jotta kaikki wikit kuitenkin päivittyisivät kerralla) ja nimiavaruuksien käyttöä.

Tapaamisessa tuli myös ilmi, että Turuxin arkistoihin ei ilmeisesti ole tallentunut listalle lähetettyjä viestejä helmikuun jälkeen. Tämä ongelma täytyy selvittää ja korjata.

Postilistat ovat muutenkin ongelmallisia. L-A:n palvelimella ovat yhdistyksen omien listojen lisäksi Turuxin listat, tulevaisuudessa mahdollisesti muitakin listoja. Nämä käyttävät eri domainia ja osin samoja listanimiä. Postilistoja pyörittäväksi ohjelmistoksi on suunniteltu vaihdettavan Mailman sen tuttuuden vuoksi (nykyinen ohjelmisto on mlmmj), mutta useamman domainin hallitseminen Mailmanin kanssa todettiin yllättävän hankalaksi. Tähän ongelmaan ei ole vielä keksitty ratkaisua.

Postilistat haluttaisiin myös mahdollisesti yhdistää foorumin kanssa. Tällöin listojen sisältö olisi käytettävissä samanaikaisesti foorumin ja sähköpostilistan muodossa, mikä olisi hyvä koska molemmille löytyy jopa kiihkeitä kannattajia jotka eivät juuri siedä toista vaihtoehdoista. Foorumi voisi samalla toimia myös listan arkistona. Tähän etsitään mahdollisia ratkaisuja.

Nykyisin L-A:n palvelimella on myös Jabber-palvelu. Yhdistyksen omat ja Turuxin Jabber-ryhmäkeskustelut eivät juurikaan ole keränneet väkeä viime aikoina ja nykyisistä aktiiveista valtaosa suosii IRC-kanavia. Jabberin poistaminen käytöstä on kuitenkin ongelmallista, koska moni L-A:n jäsen käyttää yhdistyksen tarjoamaa Jabber-palvelua pikaviestinyhteyksiin. Näin tekevistä kaikki eivät välttämättä ole aktiiveja, mutta maksavat kuitenkin jäsenmaksunsa ja ovat siten aiempien käytäntöjen mukaan oikeutettuja palveluun. Jäsenille tarjottavia palveluja voidaan tietysti muuttaa, mutta Jabberin tapauksessa jäsenille aiheutuvien vaikeuksien vuoksi pitäisi ainakin olla riittävä siirtymäaika ennen palvelun lakkauttamista. Lopullisia päätöksiä aiheesta ei vielä ole. Päätösten tueksi olisi hyödyllistä selvittää, paljonko palvelua käytetään

Seuraava palvelintyöpaja sovittiin pidettäväksi 30.08. klo 17:30 Petrin luona. Siihen mennessä pääätettiin tutkia sähköpostilistan ja foorumin yhdistämistä sekä jo asennetun MediaWikin asetusten tarvitsemia korjauksia. Myös käyttäjätilien hallinnan kysymys, DNS omalla palvelimella, www-sivujen siirto nykyiseltä palvelimelta ja Subversionin käytön pohdinta sovittiin alustavasti työpajan asialistalle.

Muu keskustelu

Palvelinasiat söivät valtaosan ajasta, mutta lisäksi ehdittiin aloittaa hieman AOP:n pohdintaa. Mitään konkreettista ei kuitenkaan sovittu, mutta kenties joitakin asioita saatiin itämään seuraavan tapauksen AOP-valmistelujen aloittamista varten.

Totuttuun tapaan käytiin myös varsin vapaasti sivuraiteilla ja seurattiin useita mielenkiintoisia pikku sivujuonteita.