TuruxiTapaaminen09012007

Turuxi-tapaaminen 09.01.2007

Tapaamisen tiedot

  • Klo: 18:00-21:00
  • Sijainti: Turku-sali
  • Osallistujat
    • Tero Kuusela
    • Aki K
    • Antero K
    • Eino M
    • Hanna
    • Joni A
    • Lauri S
    • Mikko S
    • Minna K
    • Petri A
    • Petri L
    • Petri S
    • Sami V
    • Toni S

Ohjelma

Keskusteltiin jälleen kohtalaisen vapaasti, mutta pari aihetta otettiin esiin kun väkeä oli runsaasti paikalla.

Tulevat tapaamiset

Ammattikorkeasta ei ole kuulunut vastausta tilakyselyyn, joten päätettiin pitää vuoden loppuun saakka tapaamiset Turku-salissa. Ajankohtana pidetään sama joka kuun 2. tiistai.

Avoimien ohjelmien päivä 2007

Turuxin tavoitteena on ollut järjestää joka vuosi yksi isompi tapahtuma kuukausittaisten tapaamisten lisäksi. Tämä tapahtuma on suunnattu tyypillisille tietokoneenkäyttäjille, jotka eivät välttämättä ole aiemmin kuulleetkaan vapaista ohjemista, ja sen nimeksi on aikanaan päätetty “Avoimien ohjelmien päivä”. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 2003 (ensimmäisen kerran nimellä Aguri). Ensimmäiset kolme kertaa pidettiin keskitetty tapahtuma Nuorisokeskus Palatsissa ja viime vuonna vietiin esittelypöytä Forumiin.

Aiheesta keskusteltiin paljon. Moni paikalla olleista ei ole ollut mukana aiempien tapahtumien järjestelyissä, joten monia kysymyksiä niiden järjestämisestä ja odotettavissa olevista töistä esitettiin. Vanhat konkarit vastailivat parhaansa mukaan. Lopulta moni oli valmis auttamaan järjestelyissä, mutta konkreettisempaa tietoa tarvittavista töistä kaivattiin edelleen.

Isona kysymyksenä oli se, järjestettäisiinkö tämän vuoden tapahtuma keskitettynä, johon yritetään houkutella ihmiset paikalle, vai hajautettuna jalkautumalla ihmisten keskelle. Molemmille löytyi kannatusta ja lopulta päädyttiin siihen, että keskitetty tapahtuma olisi mukavampi jos tila vain löytyy.

Ajankohta on perinteisesti kuitenkin ollut huhtikuun puolivälissä, eli jo kolmen kuukauden kuluttua - varsin tiukka aikataulu pienenkin tapahtuman järjestämiseen! Yksi vaihtoehto olisi tietysti siirtää tapahtumaakin, mutta ensi alkuun koetetaan pikaisesti kartoittaa tilavaihtoehtoja.

Useita pienempiä asioita nousi esiin keskustelussa, jotka tässä listana:

  • Ubuntuja jaettu aiemmin, mutta voisi kysellä myös Novellilta -> Sami V sanoi voivansa käyttää tässä kontaktejaan.
  • Tukea varten on jo aiemmin suunniteltu linkkisivua Turuxin sivuille, josta löytyisi lista eri jakelujen suomenkielisiin yhteisöihin ja niiden tukikanaviin -> Toni S sanoi voivansa tehdä työtä tämän eteen.
  • Paikaksi tuli pari ehdotusta, uusi pääkirjasto josta Petri S voisi tiedustella ja Palatsi, jota Tero lupasi selvittää.
  • Nokian OSSO:sta ehdotettiin puhujan tiedustelemista. (Aki K ja Petri A)
  • Kyseltiin asennuspalvelun mahdollisuudesta - tämä on aiemminkin ollut ja keskusteltiin vähän käytännön järjestelyistä.
  • Järjestäjille kehotettiin laatimaan yhteiset vastaukset yleisiin kysymyksiin.
  • Jaettavien CD-levyjen yhteyteen ehdotettiin laitettavaksi jonkinlainen alkuunpääsyohje.
  • Mainonnasta kyseltiin, selvitettiin lähinnä aiempia käytäntöjä.
  • Ajankohdan pohdittiin kenties olevan parempi, jos Ubuntusta ehtisi tulla ennen tapahtumaa tuore versio.

Lisäksi nousivat esiin yhteinen teemailta VSTKY:n (Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys) kanssa ja useaan kertaan suunnitelmissa ollut Turuxin esittely uusille korkeakouluopiskelijoille syksyllä. Näissä olisi kuitenkin eri kohderyhmä, joten ne sopivat paremmin erillisiksi AOP:sta. Molemmat ovat kuitenkin mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja kenties VSTKY:n kanssa voitaisiin järjestää yhteinen tutustuttamispäivä opiskelijoille. Tero on yhteydessä VSTKY:hyn ja kyselee mahdollisuuksista.

Muuta keskustelua

Tapaamisten ohjelmasta - tai kenties oikeammin sen puutteesta - kyseltiin. Alkuaikoinahan Turuxin tapaamisissa oli aktiivisesti esityksiä, mutta niiden pitämiseen kaivattu esittämisaktiivisuus on hiipunut. Videotykin pohdittiin voivan auttaa esittäjien aktivoinnissa, mutta sellaisen saaminen Turku-saliin on osoittautunut ongelmalliseksi. Ehdotettiin mm. avustuksen pyytämistä kaupungilta, poliisin huutokauppaa ja yritysten poistoja mahdollisina tykkilähteinä.

Esitysten lisäksi voisi järjestää työpajoja, mutta se kaipaa koneita ihmisille ja verkkoa. Tämä saatettaisiin onnistua järjestämään Turku-salissa (siis verkko, omat tai lainakoneet tarvittaisiin osallistujilta). Mahdollisesti tätä kokeillaan jossakin tulevista tapaamisista.

Yllä esitettyjen asiantynkien lisäksi oli jonkin verran hajanaista keskustelua erinäisistä aiheista tutuksi tulleeseen tapaan.

Luokat: