TuruxiTapaaminen11092007

Turuxi-tapaaminen 11.09.2007

Tapaamisen tiedot

 • Klo: 18:20-21:30
 • Sijainti: Turku-sali
 • Osallistujat
  • Tero Kuusela
  • Antero K
  • Mikko S
  • Petri S
  • Toni S

Tiedotuksia

Loppuvuoden tapaamisajat

Tero on varannut Turku-salista joka kuun toisen torstain klo 18:00-22:00 vuoden loppuun saakka.

AOP 2007 jälkipalaveri kirjaston kanssa

Tero laittoi kirjaston edustajan laatiman muistion palaverista kiertämään.

AOP 2008 -valmistelujen aloitus

Tapaamisessa oli kovin vähän väkeä paikalla tapahtuman järjestämistä ajatellen. Lisäksi sekä Teron että Petrin aikataulut ovat ensi vuoden kevääseen varsin tiiviit, joten he eivät voi panostaa tällä kertaa yhtä paljon kuin viime AOP:n valmisteluissa. Toivottavasti lisää järjestäjiä ilmaantuu.

Osin tästä lähtien Tero ilmaisi jälleen sen, että tapahtumien järjestämistä ei pitäisi nähdä mitenkään pakollisena tai itsestäänselvänä. Turuxin tarkoituksena on, että teemme yhdessä hauskoina pitämiämme asioita. Jos tapahtumien järjestämistä ei pidetä hauskana vaan rasitteena, niiden järjestämisen järkevyys on erittäin kyseenalaista. Tero nosti esiin myös sen ongelman, että tapahtumien järjestämisen vaatimaa työtä tehdään useimmissa vuoden kuukausitapaamisissa eikä niissä jää aikaa muuhun. Paikallaolijat olivat halukkaita järjestämään tapahtumaa kaikesta tästä huolimatta, mutta toisaalta kun etukäteen oli ilmoitettu että AOP-valmistelut ovat tapaamisen aihe, paikallaolijoiden joukko oli epäilemättä valikoitunut.

Valmistelut rajoittuivat tällä kertaa tapahtuman ja valmistelujen luonteen suunnitteluun. Asioita pohdittiin fläppitaulun avulla Teron toimiessa vapaamuotoisen keskustelun vetäjänä.

Kohderyhmä

Aiempien AOP-kokemusten perusteella todettiin, että kokeneita ja vapaista ohjelmistoista innostuneita käyttäjiä tulee paikalle aina kohderyhmästä riippumatta. “Ummikoita” on toisaalta hyvin hankalaa houkutella paikalle ja se vaatii merkittävää panostusta markkinointiin. Tarjonnan suhteen luennot vetoavat enemmän ensimmäiseen mainittuun ryhmään ja messu-/kokeilupisteet toiseen.

Todettiinkin, että “ummikoille” suunnattu tapahtuma olisi järkevintä järjestää jonkin messun tai muun kävijöitä houkuttelevan tapahtuman yhteydessä, mikä edellyttää lähes varmasti jonkinlaista maksua osallistumispaikasta. Messumainen tapahtuma vaatii myös enemmän tilalta, jossa tapahtuma järjestetään. Jos “ummikoille” halutaan järjestää jonkinlaisia esityksiä, on laadukkaiden esiintyjien löytäminen vaikeampaa kuin enemmän sisällöstä kiinnostuneiden kokeneiden käyttäjien kohdalla. Myös vapaaehtoiset voisivat olla innostuneempia järjestämään tapahtumaa kohderyhmälle, joka on lähempänä heitä.

Näiden pohdintojen perusteella päädyttiin siihen, että ensi vuonna muutamme radikaalisti AOP:n luonnetta ottamalla kohderyhmäksi kokeneet vapaiden ohjelmistojen käyttäjät.

Tässä yhteydessä käytiin keskustelua myös AOP:n jatkosta. Eräänä mahdollisuutena esitettiin, että järjestetään jatkossa joka toinen vuosi “ummikoille” ja joka toinen vuosi kokeneille käyttäjille suunnattu tapahtuma. Jo aiemmin esillä ollut vaihtoehto olisi järjestää erilliset tapahtumat vuosittain, jolloin “ummikoille” suunnattu voisi olla kansainvälisen “Software Freedom Dayn” aikaan. Kohderyhmien palveleminen samassa tapahtumassa vaatisi huomattavasti enemmän resursseja (lue: tekijöitä). Vielä yksi vaihtoehto jatkossa voisi olla tapahtuman järjestäminen joka toinen vuosi, jolloin ei jouduttaisi aloittamaan seuraavan valmistelua heti edellisen perään. Tässä tiedostettiin kuitenkin se vaara, että tapahtumien järjestäminen loppuu helposti kokonaan jos se kerran jätetään tekemättä.

Teema

Teemaksi ehdotettiin kaikkiaan 11 eri aihepiiriä, joista lopulta kaksi valikoitui loppusuoralle. Näiden välillä käydään vielä keskustelua listalla ja annetaan asian muhia. Aihepiirit ovat:

 • Emulointi/virtualisointi. (esim. dosbox, qemu, vmware – sisältäen myös wine, freedos, etc.)
 • Jokin tietty käyttökohde. (esim. ammattikäyttö, toimisto, koulu)

Ajankohta

Alustavasti ajankohdaksi sovittiin helmi-maaliskuun vaihde 2008, todennäköisesti jonakin lauantaina. Maaliskuun lopulla on pyhiä, joten se on huonoa aikaa. Helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna on laskiainen. Käytännössä sopivia lauantaipäiviä olisivat siis:

 • 09.02.
 • 16.02.
 • 23.02.
 • 01.03.
 • 08.03.

Näistä pitäisi vielä karsia päiviä tarkemman kalenterisyynin kautta.

Tapahtuman tarjonta

Tapahtuman tarjonnan suhteen pohdittiin useita vaihtoehtoja ja lopulta valittiin seuraavat tavoiteltaviksi:

 • luentotyyppisiä esityksiä
 • paneeli
  • Etenkin tässä koetetaan saada mukaan keskustelua yleisön kanssa, myös luennoissa tämä on mahdollista mutta esiintyjästä kiinni. Paneelissa voinemme itse vaikuttaa enemmän asiaan.
 • salamapuheita
  • “flash talks”. Määrätty lyhyt aika per puhe, esim. 5 min. Ajasta pidetään tiukasti kiinni ja se sisältää myös valmistelut. Nämä ovat varsin suosittuja monissa F/OSS-konferensseissa nykyään, saadaan monesta aiheesta nopeasti jonkinlainen kuva.
 • yleisökoneita
  • Ei siis demokoneita, vaan koneita nettiyhteydellä niille joilla ei ole omaa mukana.
 • näytteilleasettajia
  • Kysytään. Jos ei saada, ei saada. Eli ei prioriteetti.
 • kilpailuja
  • Koetetaan tällä kertaa toteuttaa myös markkinoinnin suhteen kilpailu. Tämä vaatisi nopeaa päätöstä teemasta ja ajankohdasta, jotta osallistujat voivat hyödyntää niitä.
 • arvonta
 • esitteiden jakoa
 • tarroja jakoon
  • Esim. “Powered by Linux”-tarroja. Koetetaan saada näitä sponsoroituina. Kenties tarvittaessa ostetaan jaettavaksi tai jopa myydään tapahtumassa.

Paikasta pohdittua

Paikan edellytykset ovat ainakin:

 • esitystila ja -tekniikka
 • toimiva ja mielellään nopea verkkoyhteys
 • tilaa n. 6 pöydälle
  • Tämä joustaa riippuen näytteilleasettajien ja yleisökoneiden määrästä. Vähintään tulee Turuxille jokin pöytä, joka samalla info.

Mahdollisia paikkoja pohdittiin ja ainakin seuraavia vaihtoehtoja tutkitaan mahdollisina paikkoina:

 • Turun pääkirjaston Studio
  • Tuttu AOP 2007:stä, havaitut ongelmat kirjaston mukaan pitkälti korjattu tai korjataan.
 • Turku-sali
  • Kysyttävä voiko tämän tyyppisen tapahtuman järjestää. Hankittava videotykki.
 • Wimma
  • Turun nuorisokeskus, Palatsin seuraaja. Täytyy käydä katsastamassa tilojen sopivuus.

Valmistelujen toteutus

Pohdittiin tiimi- ja tehtäväperustaisen toteutuksen etuja ja haittoja. Päädyttiin lopulta siihen, että tällä kertaa laitetaan ylös tehtäviä ja vapaaehtoiset saavat valita niistä vapaasti haluamansa. Jotenkin pyritään estämään se, että epämieluisat mutta välttämättömät tehtävät jätetään tekemättä.