Turuxi-tapaaminen 11.10.2007

Tapaamisen tiedot

 • Klo: 18:00-
 • Sijainti: Turku-sali
 • Osallistujat
  • Tero Kuusela
  • Petri Salmela
  • Antero K
  • Mikko S
  • Sami V
  • Jari L

Linux-Aktivaattorin palvelinsiirron tilanne

Tämä vaikuttaa suuresti myös Turuxiin, joten ylläpitäjiltä pyydettiin tilannekatsausta.

Turuxin sivut oli siirretty uudelle palvelimelle ja MediaWikiin, tarkistus ja DNS-vaihto enää uupuivat.

Keskustelua Turuxin toimintatavoista

Viime aikoina on tihenevässä määrin esitetty huolia siitä, että Turuxi ei ehdi tehdä juuri mitään muuta kuin AOP:tä. Kaikista tällainen tapahtuman järjestäminen ei kuitenkaan ole kivaa, joten he jäävät pois tapaamisista ja mahdollisesti muustakin toiminnasta. Näinhän ei pitäisi olla, sillä Turuxin tavoitteena on nimen omaan se, että turuxilaisilla olisi kivaa olla mukana toiminnassa. Silloin tällöin on kyselty listalla mitä haluttaisiin tehdä ja halutaanko AOP:ta tehdä, mutta listalla esitettyihin kyselyihin tulee jokseenkin poikkeuksetta hyvin vähän vastauksia ja pääasiassa muutenkin aktiivisilta turuxilaisilta.

Nostettiinkin esiin kysymys, pitäisikö AOP 2008:aa järjestää lainkaan. Vaihtoehtona olisi pyrkiä järjestämään jotain selkeämmin turuxilaisille. Ensimmäinen mieleen tuleva asia olisi kehittää kuukausitapaamisia ja pyrkiä hankkimaan niihin mielekkäitä esityksiä. Tässä voitaisiin hyödyntää yhteistyötä esim. Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijajärjestö Asteriskin kanssa, samaan tapaan kuin FLUG teemailloissaan tekee Helsingin yliopiston vastaavan tahon kanssa.

Keskustelun jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että jossakin muodossa halutaan AOP:tä pitää elossa. Pyritään kuitenkin hoitamaan järjestelyt niin, että myös niistä kiinnostumattomille voidaan tarjota jotain Turuxin puitteissa. Käytännössä kokeillaan sellaista järjestelyä, jossa kuukausitapaamisten alkuun pyritään saamaan esityksiä tai muuta AOP:hen liittymätöntä ohjelmaa ja tapaamisten jälkeen pidetään AOP-järjestelijöiden kesken työpajoja tapahtuman valmisteluihin liittyen.

AOP-valmistelu

Kun AOP oli päätetty järjestää, alettiin pohtia sen järjestelyihin liittyviä asioita. Joissakin kohdin pitkäksikin venyneen keskustelun ja äänestyksien jälkeen päätettiin seuraavaa:

 • Teema: vapaat ohjelmistot ammattikäytössä
 • Ajankohta: lauantaina 08.03.2008 klo 10-16
 • Paikka: alustavasti Turku-sali, selvitetään kuitenkin mahdollisuutta käyttää ICT-talon tiloja yhteistyössä Asteriskin ja/tai VSTKY:n kanssa

Esitykset hankitaan laatimalla kutsu, Call for Papers (CfP). Tätä levitetään mahdollisimman monia kanavia pitkin. Ehdotetuista esityksistä valitaan laadukas paketti.

Esitysrunko suurin piirtein näin:

Klo Ohjelmassa
10:00 1. esitys
10:45 tauko
11:00 2. esitys
11:45 pitkä tauko
13:00 3. esitys
13:45 tauko
14:00 4. esitys
14:45 tauko
15:00 salamapuheet
16:00 ohjelma päättyy

Salamapuheet ovat 5 min/kpl ja niistä mainitaan jo CfP:ssä. Myös tapahtuman aikana voi ilmoittautua pitämään salamapuheen, jos paikkoja vielä on. Jos salamapuheita ei saada riittävästi tunnin täyttämiseksi, lopetetaan ohjelma aiemmin.

Valmistelut pyritään siis toteuttamaan kuukausitapaamisten jälkeen pidettävissä työpajoissa. Jokaiseen näistä laaditaan TODO-lista, joka pyritään saamaan yhdessä tehtyä työpajan aikana. Jos kaikkea ei ehditä tehdä, valitaan työpajan lopussa tekemättömille tehtäville vastuulliset, jotka hoitavat homman seuraavaan tapaamiseen mennessä.

Jaettuja tehtäviä:

 • CfP kutsun laatiminen ja prosessin määrittely -> Petri johtaa tätä ja selitti prosessin jo tapaamisessa
 • VSTKY/Asteriski-yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen -> Tero laittaa postia
 • AOP:n yleisölle tarkoitetuille www-sivuille kaivataan sisältöä -> kaikki osallistumaan tähän
  • Ulkoasu pitäisi pohtia tälle vuodelle, yhtenäinen jälleen -> Tero kysyy listalla
 • AOP:n ajankohdasta ja teemasta voi alkaa levittää tietoa -> kaikki