TuruxiJabberKokous10112004

Turuxin Jabber-kokouksen pöytäkirja 10.11.2004

Aika, paikka, osanottajat

 • Pvm: 10.11.2004
 • Klo: 16:54-20:02
 • Sijainti: Jabber-keskusteluhuone (verkkotapaaminen)
 • Osallistujat:
  • Tero Kuusela (pj)
  • Anders Biström
  • Antti Kaihola
  • Aschwin van der Woude
  • Minna Kuusela
  • Petri Salmela
  • Tomi Blomberg

Turuxin vuoden 2005 päätapahtuman suunnittelua

Kokouksen aiheena oli pääasiassa seuraavan Turuxin päätapahtuman suunnittelu. Katso tapahtuman suunnittelusivut AOP2005Suunnittelu.

Vuorokausilaskuri tapahtuman suunnittelusivuille

Tomi Blomberg ehdotti laskurin laittamista sivuille, joka näyttäisi montako päivää on jäljellä tapahtumaan. Tarkoituksena herättää ihmiset tajuamaan että päivät vain valuvat eikä mitään juuri tapahdu.

Ehdotusta pidettiin hyvänä. TWiki-pluginia ei tarkoitukseen löytynyt, eli päätettiin käyttää ECMAScriptiä.

Antti Kaihola hoitaa tämän.

Vastuualueiden jako

Tero ei voi vetää tapahtuman joka osa-alueen valmistelua yksin. Jakona voisi olla vaikka seuraava:

 • Markkinointi
  • Iso homma, delegointi välttämätöntä. Miten markkinoidaan ja missä? Julisteiden ja esitteiden laadinnan käynnissä pitäminen. Mediakontaktien etsintä.
  • Antti Kaihola halukas avustamaan, ei ota päävastuuta.
  • Minna Kuusela halukas avustamaan.
 • Näytteilleasettajien ja puhujien hankkiminen (Minna Kuusela)
  • Iso homma jos ei onnistu delegoinnissa. Kontaktien ottamista ja siihen aktivoimista. Takarajojen selväksi tekemistä. Esitysaikojen ja näytteilleasettelutilojen sijoittelua.
  • Minna organisoi, mutta tarvitsee paljon apua muilta.
 • Turuxin esittelypisteet (Petri Salmela)
  • Isohko homma. Mitä esitellään? Miten kokeilujärjestelyt toteutetaan? Mistä tarvittavat laitteet?
 • Asennusnurkkaus
  • Kohtalaisen pieni homma. Mitä asennetaan? Mitä laitteistoa pitäisi olla meiltä? Miten asennusnäytökset toteutetaan?
 • Infopiste (Antti Kaihola)
  • Pienehkö homma. Mitä infossa jaetaan? Mitä infon pitäisi tietää? Miten infossa tulisi toimia hyvän kuvan luomiseksi?
 • LAN-party
  • Mielellään joku, jolla on kokemusta tällaisista. Kenties ulkopuolinen taho.
  • Tomi Blomberg löysi lanparty-yhdistyksen, johon voisi ottaa yhteyttä (http://www.lanparty.fi/jasenrekisteri.php).
  • Tomi löysi myös Turun ammatti-instituutissa järjestettävän LAN-partyn (http://students.turkuai.fi/lan-party/index.html)
  • Ulkopuoliselle taholle pitäisi selvittää:
   • LAN ei ole tapahtuman pääasia
   • Tapahtumassa ei saa nauttia alkoholia (yleisötapahtuma, eli vaatisi anniskeluluvan ja -alueen)
   • Kaipaamme monipuolista valikoimaa Linux-alustallakin toimivia pelejä (eli ei vain FPS)
 • Buffetti (Minna Kuusela)
  • Kaipaa selvityksien tekemistä ja jonkin tahon hankkimista tätä pyörittämään
 • Tapahtuman tekninen runko (Wolf Bergenheim?, Anders Biström)
 • Verkkosivut
  • Suunnittelusivujen ajan tasalla pitäminen (alueista vastaavat)
   • Kustakin organisoinnin alueesta vastaava vastaa myös suunnittelusivujen pitämisestä ajan tasalla omaan vastuualueeseensa liittyen
  • Tapahtuman omat sivut
   • Näiden kohdalla aletaan työ pian nimen selvittyä. Tarkoituksena tarjota informaatiota ulkopuolisille tapahtuman kohderyhmästä sponsoreihin.
 • Sponsorien hankinta
  • Toivottavasti isohko homma. Yhteydenottoja, niihin kannustamista ja tuen laadusta ja määrästä sopimista.

Seuraava Jabber-kokous

Tämä kokous oli selvästi menestys, eli Jabber-kokouksia kannattaa pitää jatkossakin. Läsnäolijoille vaikuttivat maanantai, keskiviikko ja torstai olevan yleensä parhaat viikonpäivät.

Tehtävien jakoa

Yksittäisiä tehtäviä:

 • Tero
  • Sähköposti kaikille vastuuhenkilöille työnjaosta, toimintatavoista etc. sopimiseksi
  • Ilmoita seuraavan Jabber-kokouksen ajankohta
 • Antti
  • Laskuri jokaiselle suunnittelusivulle
 • Anders
  • Wolfin kanssa verkkojärjestelyistä sopiminen
Luokat: