TuruxiKokous03072004

Turuxi-kokouksen pöytäkirja 03.07.2004

Aika, paikka, osanottajat

 • Pvm: 03.07.2004
 • Klo: 15.27-19.24
 • Sijainti: Ambitone Oy:n tilat (Maariankatu 3 B)
 • Osallistujat
  • Tero Kuusela (pj)
  • Antti Kaihola
  • Minna Kuusela
  • Petri Salmela
  • Tomi Blomberg
  • Wolf Bergenheim

Turuxin vuoden 2005 päätapahtuman suunnittelu

Päätapahtuman suunnittelu pääsi toden teolla käyntiin ja monia ideoita kirjattiin ylös. Kaikki oleellinen löytyy sivulta AOP2005Suunnittelu, tässä vain tehdyt päätökset.

Ajankohta

Vuosittaiseksi ajankohdaksi päätettiin huhtikuun kolmas lauantai, joka osuu hyvin pääsiäisen ja vapun väliin. Ensi vuonna tuo osuu lauantaihin 16.04.2005.

Pääaihepiiri

Listalla oli ehdotettu kahta aihepiiriä: “Linux työpöydällä” ja “Visuaalisen puolen vapaat ohjelmistot”.

Pääaihepiirin tarkoitus on kertoa meille itsellemme, mihin keskitymme tapahtuman rakentelussa. Se, miten tämä tuodaan esille markkinoinnissa, kuuluu markkinointitiimille. Markkinointimateriaalissa tuskin käytetään suoraan nyt päätettyä ilmaisua.

Tämä mielessä päätettiin aihepiiriksi “Siirtyminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin”.

Aikataulutus

Päätettiin karkea aikataulu suurille linjoille ja tarkat takarajat kiireellisimmille vaiheille.

Kiireellisyysluokka 1:

 • Paikan varmistaminen (Wolf) 09.07.
 • Vapaaehtoisten roolien määrittely (Antti) 09.07
 • Tarvittavan sponsorituen listaus (Wolf) 23.07.
 • Toivottujen esitysaiheiden/esittäjien listaus (Antti) 09.08.

Kiireellisyysluokka 2:

 • Nimen päättäminen (Tero)
 • Markkinointisuunnitelma (Minna)
 • Tilankäyttösuunnitelma

Kiireellisyysluokka 3:

 • Esitysaikojen päättäminen
 • Näytteilleasettajien määrän päättäminen
 • Vapaaehtoistavoitteen päättäminen
 • Taloussuunnitelma
 • JV-tarpeen selvittäminen (Tero)

Kiireellisyysluokka 4:

 • Puhujalistan varmistaminen
 • Näytteilleasettajien varmistaminen
 • Vapaaehtoisia nimetty riittävästi (arviolta n. 75% tavoitteesta, päätös myöh.)

Nimiehdotuksien keruu

Kokous venyi niin pitkäksi, ettei nimiehdotuksia pohdittu.

Syksyn LAN-partyn kohtalo

Ks. TuruxiLANParty2004

Vastuuhenkilöä ei ollut ilmoittautunut ennen kokousta ja tapahtumaa uhkasi peruuntuminen. Wolf Bergenheim piti tapahtuman järjestämistä kuitenkin niin tärkeänä, että lupautui etsimään vastuuhenkilön tai etsinnän ollessa tulokseton toimimaan itse vastuuhenkilönä.

Katsaus Turuxin projektien etenemiseen

Ks. Turuxin_hautomo ja Ideapankki

Sillirahasta uupui enää grafiikan luominen. Tomi Blomberg lupautui laatimaan ehdotuksen.

Turuxin kirjastoon liittyen Wolf oli kysynyt kokemuksia kahdesta aiemmin vastaavaa toteuttaneesta LUGista. Keskustelua on jonkin verran käyty ja työ etenee.

Juomatarjoilun järjestäminen tapaamisiimme toteutuu Teron ja Minnan muuton jälkeen eli elokuussa.

CD-levyjen polttamisesta tapaamisissa sovittiin, että halukkaita pyydetään ennen tapaamista ilmoittamaan, mitä haluaisivat. Ilman ennakkoilmoitusta saatavuus on epävarmaa. Antilla sekä Wolfilla on molemmilla jokunen levykuva kannettavissaan. He päivittävät sivua CD-levyjen_poltto_tapaamisissa ja laittavat aiheesta informaatiota Turuxin sivuille.

Ehdotus kaupunginkirjastolle hankittavista kirjoista on kerännyt vasta kaksi haluttua kirjaa.

Sivujen kääntäminen englanniksi ei ole edennyt. Englanninkielisten sivujen tarve asetettiin kyseenalaiseksi, keskustelu aiheesta viedään listalle.

Esitteen ja julisteen laadinta ei ole edennyt. Tomi Blomberg lupasi ottaa asian hoitaakseen.

Tietokonekauppojen listaaminen ei ole edennyt, vaikka homman pitäisi olla kohtalaisen helppo. Tero tarttunee toimeen muuton jälkeen, ellei joku muu sitä ennen aktivoidu.

Tiedon levittäminen Turuxista edennee jatkuvasti, etenkin puskaradion kautta, mutta tieto tehdystä levitystyöstä ei juurikaan saavuta muita. Tero kertoi yliopistolla pitämästään Knoppix-esityksestä, jonka yhteydessä toi esiin myös Turuxin olemassaolon.

Saunailta TUUGin kanssa oli toistaiseksi kiinnostanut Andersia. Myös Petri Salmela ilmaisi kiinnostuksensa olla mukana edustamassa meitä.

Muut asiat

Keskusteltiin mukaantulokynnyksen alentamisesta ja aloittelevien käyttäjien huomioimisesta. Seuraavia ideoita kehiteltiin:

 • Esitykset eivät aina aiheensa puolesta sovi kaikille. Kohdeyleisön seuratessa esitystä voisivat muut tutustua toisiinsa jonkin heitä kiinnostavamman toiminnan parissa.
 • Välillä tapaamisia, joissa ei esitystä, vaan kukin pääsisi kertomaan itsestään muille hieman ohjatusti.
Luokat: