TuruxiKokous10052006

Turuxi-kokouksen pöytäkirja 10.05.2006

Aika, paikka, osanottajat

 • Pvm: 10.05.2006
 • Klo: 18:15-20:00
 • Sijainti: Ambitone Oy (kartta)
 • Osallistujat
  • Tero Kuusela (pj)
  • Antti Kaihola
  • Petri Salmela
  • Toni Spets
  • Mikko Sysikaski

AOP 2006 -työpaja

Ryhmäjako ja ryhmien paikat

Kokoon saadaan vain yksi ryhmä, joka pyrkii sijoittumaan Forumiin. Ryhmässä ovat ainakin Antti (vastuuhenkilönä), Petri ja Toni. Mahdollisesti myös Tuomas, mutta tämä täytyy varmistaa.

Materiaalin hankinta

Antin ja Petrin kannettavia käytetään esittelykoneina. Tonilta löytyy vanhahko kannettava varakoneeksi hätätilassa. Tuomaksen koneen käyttömahdollisuus pitää varmistaa.

Pöydän saaminen voi olla ongelmallista, koska kaivattaisiin sen verran korkeaa pöytää, että tietokoneen käyttö seisaaltaan on mukavaa. Petri käy vilkaisemassa Ekotorin tarjontaa. Lähiliikkeistä kysytään pöytää lainaksi paikan varmistuttua.

Jaettavaksi on Ubuntu-levyjä iso pino sekä Petrillä että Tonilla.

Tyhjiä CD-aihioita on vielä, jos jotain muuta halutaan polttaa, mutta tätä ei pidetä näillä resursseilla prioriteettina.

Lupien hankinta

Antti kysyy lupaa Forumin omistavalta taholta ja hoitaa ilmoituksen poliisilaitokselle.

Tiedotus

Esitteestä korjataan vain faktavirheet, ehkä myös vähän asettelua, ja teetetään korjattuja kappaleita jaettavaksi. Antti hoitaa esitteen muokkauksen, Toni lupautui antamaan kommentteja asettelun paranteluun.

Koetetaan saada aikaan juliste aiempien pohjaa minimaalisesti muokkaamalla. Antti katsoo tätä ehtiessään.

Ehdotettiin myös mahdollisen geneerisen Turuxi-julisteen laatimista. Toni voi antaa ehdotuksia asetteluun.

Julisteeseen tahi erillisenä kylttinä olisi hyvä saada maininta “Ota nyt ilmainen CD!” tai vastaavaa.

Julisteita olisi tarkoitus levittää ainakin Forumiin, yliopistolle ja ammatti-instituuttiin.

Lehdistötiedotteen osalta Tero etsii vanhan pohjan ja koetetaan muokata siitä päivitetty tiedote, joka lähetetään pääasiassa pienille paikallislehdille.

Tapahtumasta levitetään tietoa myös F/OSS-toimijoille etenkin Turun seudulla.

Muut järjestelyt

Jaettaviin Ubuntuihin kaivattaisiin suomenkielistä opastusta, jotteivät ihmiset jää niiden kanssa täysin tyhjän päälle. Turuxin sivuille pyritään laatimaan oma Ubuntu-sivu, jossa on linkkejä hyviin suomenkielisiin materiaaleihin ja mahdollisesti oma tutoriaali. Antti järjestää paikalle jaettavaksi myös Sangen Linux-tuen käyntikortteja, joiden yhteydessä voidaan tiedottaa tästä maksullisesta tukipalvelusta.

Esiteltävien ohjelmien suhteen otetaan nyt kohtalaisen rento asenne ja ollaan valmiita näyttämään ihmisille mitä he haluavat nähdä. Esittelyssä ovat ainakin OpenOffice.org, Firefox/Konqueror, muokatut työpöydät, USB-muistitikun käyttö, AmaroK?, digikameran käyttö, Bluetooth ja Frozen Bubble.

Tehtävät tiivistettynä

Antti:

 • Kannettava esittelykoneeksi
 • Luvan kysyminen Forumiin
 • Ilmoitus poliisilaitokselle
 • Esitteen muokkaus
 • Julisteen muokkaus
 • Linux-tuen käyntikorttien hankinta

Petri:

 • Kannettava esittelykoneeksi
 • Pöydän etsiskely Ekotorilta
 • Ubuntuja jaettavaksi

Tero:

 • Julisteiden vieminen yliopistolle
 • Vanhan lehdistötiedotteen pohjan hakeminen

Toni:

 • Kannettava varakoneeksi
 • Ubuntuja jaettavaksi
 • Esitteen asettelun kommentointi
 • Turuxi-julisteen asetteluehdotus
 • Julisteiden vieminen ammatti-instituuttiin

Ei nimetty

 • Tuomaksen mukaantulon ja kannettavan käytön varmistaminen
 • Pöydän kysyminen lähiliikkeistä
 • Esitteiden ja julisteiden teettäminen
 • Turuxi-julisteen laatiminen
 • Julisteiden levittäminen Forumiin
 • Lehdistötiedotteen lähettäminen
 • Tapahtumasta tiedottaminen F/OSS-toimijoille
 • Ubuntu-sivun laatiminen Turuxin sivuille

Vastaavan valintaprosessi

Tero oli aloittanut listalla keskustelun siitä, miten vastaavan vaihtuminen hoidetaan. Kokouksessa esitettiin, että Turuxin virallinen kokous valitsee uuden vastaavan tarvittaessa.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.