TuruxiKokous28012005

Turuxin Jabber-kokouksen pöytäkirja 28.01.2005

Aika, paikka, osanottajat

 • Pvm: 28.01.2005
 • Klo: 17:30-
 • Sijainti: Jabber-keskusteluhuone turuxi at conference.linux-aktivaattori.org (verkkotapaaminen)
 • Osallistujat:
  • Tero Kuusela (pj)
  • Antti Kaihola (poistui n. 17:45)
  • Arto Teräs (FLUG)
  • Elias Aarnio (18:10->)
  • Jurva-Markus Vehasmaa (FLUG)
  • Maarit Taavitsainen (FLUG) (17:47->)
  • Minna Kuusela
  • Petri Salmela (18:50-19:42)
  • Wolf Bergenheim (FLUG) (18:00->)

Avoimien ohjelmien päivä 2005

Kokouksen aiheena oli pääasiassa Avoimien ohjelmien päivän 2005 suunnittelu. Katso myös: ToDo, AOP2005Suunnittelu.

Kokouksessa oli mukana kiitettävästi FLUGin edustajia, joten heidänkin näkemyksensä tulivat hyvin esiin.

FLUG-yhteistyö

FLUG on päättänyt liittyä mukaan järjestelyihin. Kokouksessa oli mukana useita FLUGin edustajia, minkä ansiosta yhteistyöstä voitiin keskustella tarvittavissa kohdin laajalti.

Esitysaika FLUGille

FLUG-esittely liitetään L-A:n ja Turuxin esittelyyn ja sen pitää FLUGin pj Arto Teräs.

Tulevat Jabber-tapaamiset

Jabber-tapaamiset ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi edistää asioita, joten säännöllinen aikataulu Jabber-tapaamisille on paikallaan.

Päätettiin pitää Jabber-kokouksia joka toinen viikko alkaen torstaista 03.02. Kokousten alkamisajaksi päätettiin 18:00.

Muutokset LAN-tapahtuman poistuttua ohjelmasta

Koska emme järjestäkään LAN-tapahtumaa AOP:in yhteydessä, joitakin asioita - lähinnä tilankäyttöön liittyen - piti miettiä uudestaan. Merkittävin kysymys oli, miten vedetään väkeä yläkerran näytteilleasettajien luo?

Pelinurkkaus

Palatsi esitti toivomuksen pelien esittelystä jossain muodossa. Yksi vaihtoehto olisi pistää pystyyn pieni pelinurkkaus, jossa esiteltäisiin vapaita peliohjelmia.

Tämä päätettiin järjestää jos vetäjä löytyy.

Toinen esitystila

Päätettiin järjestää kaksi luentosarjaa, pääsarjan lisäksi teknisemmälle väelle suunnattu. Toinen esitystila järjestetään mustaan huoneeseen.

Toisen esitystilan emäntänä toimii jo aiemmin päätetysti Minna ja toisen isäntänä FLUGin Frank.

Näytteilleasettajien kutsuminen

Teksti sivulla Kutsu_näytteilleasettajille_Avoimien_ohjelmien_päivään_2005 hyväksyttiin kokouksen aikana tehtyjen muokkausten jälkeen.

Puhujien kutsuminen

Ulkomaanvieraat

FLUGin budjetoimien rahojen turvin voimme korvata ainakin osan jonkun kiinnostavan ulkomaanvieraan matkakuluista.

Päätimme yrittää hankkia puhujan Mozilla-tiimistä. Arto Teräs kyselee kontakteiltaan.

Esiin nousi myös kysymys tulkkauksen tarpeesta. Tästä keskustellaan listalla lisää.

Esitysrunko

Ehdotus oli sivulla EsitysAsiat. Tässä FLUGin ja Turuxin aiempi käytäntö poikkeavat jonkin verran ja aiheesta virisi keskustelua. Varsinaista päätöstä ei tehty, keskustelua kehotettiin käymään aop-tiimi listalla.

Kutsumistapa

Esittäjiä kutsutaan sekä suorilla kontakteilla että laittamalla viestiä listoille. Henkilökohtaisia kontakteja käytetään kun niitä on, muutoin viestit lähetetään keskitetysti yhden henkilön toimesta. Tätä varten laaditaan kutsuviesti, jota voi lähetellä eri paikkoihin tai laittaa siihen linkin. Henkilökohtaisia viestejä lähetettäessä käytetään kohdennetumpaa viestiä tai sähköpostia henkilökohtaisempia kanavia.

Pyritään nyt FLUGin tultua mukaan uudestaan kokoamaan toivotuista puhujista listaa, joille viestiä ensi sijassa lähetetään. Arto Teräs koordinoi tämän listan keräämistä.

Eli pohdittiin seuraavaa:

 • Miten kutsutaan
  • Henkilökohtaisilla kontakteilla ja yhden henkilön keskitetysti lähettämillä viesteillä toivotuille kohteille
 • Vastausten takaraja
  • Vastausta pyydetään mahdollisimman pian
 • Mitä esittäjiltä edellytetään (vastauksessa/esityksessä)
  • Vastausviestissä
  • Esityksessä
   • Esitys sopii kohderyhmälle
   • Paikalla 30min ennen esitystä
   • Kotikäyttäjille suunnattua puhetta pääluentosarjassa
 • Mitä tarjoamme esittäjille
 • Esitysten vahvistamisen takaraja
 • Esitysaikojen jakoperiaate

Ks. myös ToDo#Kirjoita_kutsuviesti_puhujille.

Arto Teräs laatii ehdotuksen ja lähettää listalle.

Muut AOP-asiat

Nämä tulivat esille jossain kohtaa kokousta:

 • Infopiste ja standi erikseen?
  • Sopii kaikille
 • FLUG vierailulle Turkuun
  • Turuxin kuukausitapaamisen yhteydessä 18.02.

Seuraavaan kokoukseen

Näistä ei ehditty keskustella kokouksen aikana.

Puhujien kutsuminen

Matkakorvaukset

Ehdotus (ehdittiin hioa kokouksen aikana): Matkakulut korvataan pyydettäessä halvimman (järkevän) kulkuvälineen mukaisesti. Jos väline on auto esim. siksi että pitää kuljettaa tietokoneita, käytössä on alennettu kilometrikorvaus joka kattaa hiukan enemmän kuin pelkät bensat. Kulukorvauksista tulee sopia esittäjien kanssa ennen tapahtumaa.

Tarkempi ehdotus (Arto Teräs): Esiintymispalkkioita ei pääsääntöisesti makseta. Matkakulut korvataan pyydettäessä halvimman järkevän julkisen kulkuvälineen mukaisesti. Mikäli tarvitaan autoa esimerkiksi tavaroiden kuljetuksen tai hankalien kulkuyhteyksien takia, maksetaan kilometrikorvausta 16 senttiä/km. Kulukorvauksista tulee sopia järjestäjien kanssa ennen tapahtumaa.

Jäljellä olevat vastuualueet

Osa määritellyistä vastuualueista kaipaa edelleen vetäjää:

 • Markkinointi
  • Tero keskittynyt aika lailla tähän, koska tämä on pakko pitää liikkeellä
  • Petri ja Antti työstävät esitettä
   • Nathan luvannut katsoa L-A -puolta
  • Juliste kaipaa tekstiä, muuten varsin valmis
  • Elias hoitaa lehdistötiedotuksen ja isännöi mediaa
 • Asennusnurkkaus
  • Tero laati hyvin lyhyen TODO-listan ja lähetti aop-tiimi -listalle
 • Verkkosivut
  • Suunnittelusivuista vastaavat osa-alueiden vastuuhenkilöt
  • Yleisölle tarkoitettuja sivuja pitäisi alkaa laatia pian, Tero laati tätä varten TWiki-verkon
 • Sponsorien hankinta
  • Ei edistystä, eikä kaivattua listaa tarvitusta materiaalista

Muut asiat

 • tilannetiedotusten lähetys - mille listoille?

Rakennusliiton luokkatila

Luokkatila on edelleen toiminnassa, mutta Arvo on siirtynyt sieltä pois työpaikanvaihdon seurauksena. Ilmeisesti luokan vastuuhenkilö on nyt Tanja Airinen, joka on jonkin verran ollut tekemisissä Linuxinkin kanssa. Heillä on joitakin ongelmia Linux-koneiden kanssa laitteistonvaihdon jälkeen, joissa voisimme tarjota apuamme. Mikäli meiltä löytyisi halukkaita ja aikaa omaavia henkilöitä avustamaan luokan koneiden kanssa, neuvotteluja yhteistyöstä voitaisiin käydä uuden vastuuhenkilön kanssa.

Luokat: