TuruxiKokous19012005

Turuxin Jabber-kokouksen pöytäkirja 19.01.2005

 • Pvm: 19.01.2005
 • Klo: 18:05-20:33
 • Sijainti: Jabber-keskusteluhuone (verkkotapaaminen)
 • Osallistujat:
  • Tero Kuusela (pj)
  • Antti Kaihola
  • Jukka Palko
  • Maria Pinjanainen
  • Martin-Éric Racine
  • Minna Kuusela
  • Petri Salmela

Avoimien ohjelmien päivä 2005

Kokouksen aiheena oli pääasiassa Avoimien ohjelmien päivän 2005 suunnittelu. Katso myös: ToDo, AOP2005Suunnittelu.

Kokoukseen toivottiin FLUGin edustajia, mutta harmillisesti Wolfilla oli verkko-ongelmia ja muita FLUGin edustajia ei ilmaantunut paikalle.

Tapahtuman verkkosivut

Tapahtuman yleisölle suunnatut verkkosivut tulisi saada julkaisukelpoisiksi mahdollisimman pian. Laadimme uuden TWiki-verkon Linux-Aktivaattorin palvelimelle, jolloin kaikki Linux-Aktivaattorin jäsenet voivat osallistua sivujen luontityöhön. Halukkaille FLUGilaisille on järjestettävä myös muokkausoikeudet.

Tero on luonut uuden verkon, jonka sisältöä ei kuitenkaan ole muokattu. (http://twiki.linux-aktivaattori.org/view/AOP2005/WebHome)

Tämä osa-alue kaipaa vastuuhenkilöä vetämään sivujen suunnittelua ja toteuttamista. Kokouksen aikana ei vastuuhenkilöä löytynyt.

Esitteen ulkoasu ja teksti

http://twiki.linux-aktivaattori.org/view/Turuxi/JulisteJaEsite

Petri oli laatinut muutamia versioita Linux-Aktivaattorin ja Turuxin yhteisen esitteen pohjaksi. Kokouksen aikana tuli muutamia parannusehdotuksia sommitteluun. Petri laatii uudet versiot palautteen pohjalta.

Antti laatii luonnoksen tekstiksi Turuxi-puolelle. Jommalla kummalla puolella pitäisi olla FLOSS-määritelmä, jonka sijoittamisesta keskustellaan L-A:n puolen tekstin laatijoiden kanssa. Esiteprojektista tiedotetaan L-A:n listalle, koska kyseessä ei ole Turuxiin rajoittunut projekti.

Petri ja Antti työskentelevät yhdessä laatiakseen paranneltuja versioita ja esittävät tulokset listalle kun niitä on.

Tekijäänsä odottavat tehtävät

Sivulla ToDo odottaa moni tärkeä ja kiireellinenkin tehtävä tekijäänsä.

Sivua pidettiin hyvänä ideana, mutta siitä tulisi tiedottaa vielä tiheämmin ja aktiivisemmin mm. postilistalla. Tulisi pyrkiä ottamaan ihmisiin henkilökohtaisia kontakteja muitakin kanavia kuin sähköpostia käyttäen.

LAN-partyn kohtalo

Valppaat Turuxilaiset huomasivat 19.01. uutisen (http://sektori.com/uutiset/6268/satellite), jonka mukaan Palatsissa järjestetään (maksullinen) LAN-tapahtuma, Satellite (http://www.satellitelan.fi/). Tämän tapahtuman taustalla on yritys nimeltä Arctic Networks OY.

Tästä aiheutui useita kysymyksiä ja ongelmia:

 • Tapahtuma tuli meille täytenä yllätyksenä uutissivuston kautta
 • Oman, huomattavasti pienemmän, LAN-tapahtumamme järjestämisen mielekkyys pian tämän jälkeen on kyseenalaista
 • Palatsin toive LAN-tapahtumasta toteutunee Satelliten kautta ja huomattavasti suuremmassa mittakaavassa kuin meidän kauttamme

Tilanne edellytti ehdottomasti keskustelua Palatsin väen kanssa ja AOP:in yhteydessä järjestettävän LAN-tapahtuman mielekkyyden pohtimista. LANin vetämisestä tässä vaiheessa pois ohjelmasta seuraa ainakin seuraavaa:

 • Positiivisia
  • Tarvittavan laitteiston ja kalusteiden määrä vähenee runsaasti
  • Lisää tilaa voidaan ottaa käyttöön muita tarkoituksia varten
  • Ihmisiä ja työpanosta voidaan siirtää muihin tehtäviin
 • Negatiivisia
  • Kymmeniä työtunteja on valunut “hukkaan”
  • Tilankäyttösuunnitelma pitäisi pohtia uusiksi
   • LAN-tapahtuman mukanaolo vaikutti tähän hyvin paljon ja aiheutti paljon päänvaivaa tätä laadittaessa
   • Mm. yläkerran näytteilleasettajat jäävät varsin taka-alalle ilman suunniteltua sijaintia LANiin johtavan kulkureitin varrella
  • Ulkopuolisille on kerrotty kohtalaisen laajalti LAN-tapahtuman olemassaolosta, joten muutoksesta pitäisi myös tiedottaa laajasti ja Turuxin/L-A:n luotettavuus voi kärsiä pienen kolauksen

Tämän kaiken vaikutuksesta muuhun yhteistyöhömme Palatsin kanssa pitää myös päästä selvyyteen puhumalla Palatsin edustajien kanssa.

Kokouksessa oltiin yhtä mieltä siitä, ettei LAN-osuutta ole tässä tilanteessa mielekästä järjestää. Minna keskustelee Palatsin edustajien kanssa Turuxin perjantaisen tapaamisen yhteydessä, jonka jälkeen pohditaan tilan käyttöä ja muita tarpeellisiksi katsottuja asioita uudestaan.

Tero on ollut yhteydessä Espoolaiseen Decem-yhdistykseen (http://www.decem.org/), josta olisi kenties saatu apua LAN-puolelle. Heille oli lähetetty kuvaus tapahtumamme luonteesta ja LAN-osuudelle asetetuista rajoitteista/toiveista. Vastausta ei ollut kokoukseen mennessä saapunut. Tero ilmoittaa heille nyt tämän osuuden peruuntuneen.

aop-tiimi -listan käyttö

Vastuuhenkilöillä on jonkin aikaa ollut oma listansa, aop-tiimi, jolla on keskusteltu asioista, jotka tuskin kiinnostaisivat valtaosaa Turuxi-listalla olijoista ja jotka eivät vaadi kaikkien huomiota. Suomeksi: tylsistä organisointiasioista.

FLUGin tultua mukaan siirretään AOPista keskustelu pääosin aop-tiimi -listalle, jotta FLUGin jäsenten ei tarvitse tilata keskustelulistaamme osallistuakseen tapahtumasta keskusteluun. Listan luonne muuttuu samalla hieman ja siitä tulee yleisemmän AOP-keskustelun koti.

Näytteilleasettajien kutsuminen

Jaettu piste L-A:lle, Turuxille ja FLUGille

Voisimme varata yhden näytteilleasettajapisteen järjestäjätahojen jakamaksi pisteeksi.

Toisaalta järjestäjien pisteenä voisi toimia infopiste, joka on heti sisääntulon vieressä, mutta siinä ei ole ajateltu esiteltävän mitään tahoa vaan toimivan opastajana, kävijälaskurina, palautteen kerääjänä, LiveCD-jakajana, ym. Se on myös aika erillään kaikista pisteistä ja sen sijainti on esittelypisteeksi huono.

Turuxin kanta on, että järjestäjien pisteen tulisi olla erillään infopisteestä. Mikäli tämä vain on FLUGille ok, teemme näin.

Paikkojen varaaminen FLUGin kannatusjäsenille

FLUGilla on ollut tapana tarjota omilla esittelypäivillään ensisijainen mahdollisuus näytteilleasettajapaikkoihin omille kannatusjäsenilleen. He toivoivat meidän varaavan joitakin paikkoja kannatusjäsenilleen AOP 2005:stä. FLUGin kannatusjäsenet löytyvät täältä: http://www.flug.fi/kumppanit.html

Koska useat FLUGin kannatusjäsenistä ovat joka tapauksessa Turuxin toivelistalla, ehdotus oli Turuxillekin edullinen.

Varataan neljään paikkaan etuoikeus FLUGin kannatusjäsenille, jos nämä haluavat tulla paikalle.

Seuraavaan tapaamiseen

Seuraavista aiheista ei ehditty keskustella, joten ne jätettiin seuraavaan tapaamiseen.

AOP 2005

FLUG-yhteistyö

FLUG on päättänyt liittyä mukaan järjestelyihin. Toivottavasti seuraavassa kokouksessa on mukana FLUGin edustajia, jotta yhteistyöstä voidaan keskustella vähintäänkin esityslistalla olevien asioiden kohdalla.

Tämän kokouksen aikana paikalla ei ollut FLUGin edustajia, joten tästä keskustelua lykättiin.

Puhujien kutsuminen

Kutsumistapa

Tämän hetken ajatus:

Sekä suorilla kontakteilla jos jollakin niitä on että laittamalla viestiä listoille. Sitä varten pitäisi laatia kutsuviesti, että sitä voi lähetellä eri paikkoihin tai laittaa siihen linkin. Eli mitä useampaan paikkaan tuosta tiedottaa, sen parempi. Tietysti järkeviin paikkoihin. Kun viestissä asetetaan takaraja “hakemusten” lähettämiselle esitysajan saamiseksi, siitä pari päivää eteenpäin valitsemme niistä sopivimmat ja lähetämme päätökset tehtyämme kaikille hakeneille päätöksen heidän kohdallaan. Joten mitä useampi lähettää “hakemuksia”, sen parempi.

Mahdollisia muutoksia:

FLUGin kautta voimme hyvinkin saada niin monta suoraa kontaktia, ettei massalevitys listoille ole tarpeen. Henkilökohtainen lähestyminen on kuitenkin aina paras, mielellään vielä puhelimitse eikä sähköpostilla.

Eli pohdittavaa:

 • Miten kutsutaan
 • Vastausten takaraja
 • Mitä esittäjiltä vaaditaan vastauksessaan
 • Esitysten vahvistamisen takaraja
 • Esitysaikojen jakoperiaate

Ennen esittäjien kutsumista tarvitaan kuitenkin esitysrunko!

Matkakorvaukset

Ehdotus (ehdittiin laatia kokouksen aikana): Matkakulut korvataan pyydettäessä halvimman (järkevän) kulkuvälineen mukaisesti. Jos väline on auto esim. siksi että pitää kuljettaa tietokoneita, käytössä on alennettu kilometrikorvaus joka kattaa hiukan enemmän kuin pelkät bensat. Kulukorvauksista tulee sopia esittäjien kanssa ennen tapahtumaa.

Ulkomaanvieraat

FLUGin budjetoimien rahojen turvin voisimme korvata ainakin osan jonkun kiinnostavan ulkomaanvieraan matkakuluista.

Arto Teräksen huomioita:

“Tietysti tämän tulee palvella jäsenistöä, eli mietitään kuka henkilö olisi kiinnostava ja yritetään järjestää matka mahdollisimman edullisesti. Tietty vähän senkin mukaan millainen henkilö on kyseessä - jotkut majoittuvat mieluusti vaikka opiskelijakämpän lattialle mutta sillä ei kannata pilata suhteita johonkin hiukan varttuneempaan vieraaseen joka on tottunut hotellitasoon.”

“Yksi sinänsä hyvä aihe mikä minusta kannattaa jättää pois mahdollisten ulkomaanvieraiden listalta on Debian, syystä että seuraava Debian Conference järjestetään heinäkuussa Suomessa (Otaniemessä, Espoossa) ja silloin on joka tapauksessa paljon ulkomaanvieraita Debian-projektista.”

Tulevat Jabber-tapaamiset

Jabber-tapaamiset ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi edistää asioita, joten säännöllinen aikataulu Jabber-tapaamisille voisi olla paikallaan. Järkevintä olisi kaiketi sijoittaa Jabber-kokoukset aina jonkin verran ennen kahden viikon välein lähetettäviä tilannetiedotuksia, mutta onko tämä ehkä liian tiheä tahti?

Jäljellä olevat vastuualueet

Osa määritellyistä vastuualueista kaipaa edelleen vetäjää:

 • Markkinointi
  • Tero keskittynyt aika lailla tähän, koska tämä on pakko pitää liikkeellä
 • Asennusnurkkaus
  • Tero laati hyvin lyhyen TODO-listan ja lähetti aop-tiimi -listalle
 • LAN-party (ks. a.o. kohta)
 • Verkkosivut
  • Suunnittelusivuista vastaavat osa-alueiden vastuuhenkilöt
  • Yleisölle tarkoitettuja sivuja pitäisi alkaa laatia pian, Tero keskustellut käytännön järjestelyistä Linux-Aktivaattorin admin-tiimin kanssa
 • Sponsorien hankinta
  • Ei edistystä, eikä kaivattua listaa tarvitusta materiaalista

Rakennusliiton luokkatila

Luokkatila on edelleen toiminnassa, mutta Arvo on siirtynyt sieltä pois työpaikanvaihdon seurauksena. Ilmeisesti luokan vastuuhenkilö on nyt Tanja Airinen, joka on jonkin verran ollut tekemisissä Linuxinkin kanssa. Heillä on joitakin ongelmia Linux-koneiden kanssa laitteistonvaihdon jälkeen, joissa voisimme tarjota apuamme. Mikäli meiltä löytyisi halukkaita ja aikaa omaavia henkilöitä avustamaan luokan koneiden kanssa, neuvotteluja yhteistyöstä voitaisiin käydä uuden vastuuhenkilön kanssa.

Luokat: